Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
7654 a194 500
1765 41ad 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaplugss plugss

May 26 2015

Reposted fromweightless weightless viaforallthat forallthat

May 22 2015

6287 7215 500
Reposted fromrol rol viaAinsworthCass AinsworthCass
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viaAinsworthCass AinsworthCass
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaidosk8 idosk8
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasamozatrucie samozatrucie
2745 c30b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaidosk8 idosk8
4317 151c
Reposted frometerycznie eterycznie vialanabanana lanabanana

May 19 2015

W życiu nie liczy się czy On ma fajną klatę, jędrne pośladki, umięśnione ciało czy twarz modela. Nie. Nie mówię, że to nie ma żadnego znaczenia. Bo wiadomo. Jak mnie minie na drodze laluś w rurkach i przystojny facet w garniturze, to oczywiste na kogo zwrócę uwagę. Ale tutaj chodzi o coś więcej. O to co On ma w sobie. Jaki ma charakter i jakie są Jego priorytety oraz wartości. Co ceni sobie w życiu i jakie ma cele. Liczy się to, jakim On jest człowiekiem. Jaki jest dla mnie. Jak się przy Nim czuję. Bo za 50lat siedząc w bujanym fotelu chciałabym mieć przy sobie osobę, do której wciąż będę żywiła tak samo gorące uczucie jak na początku. A nie osobę, której "kaloryfer" zamienił się na spory "bojlerek", a ja zastanawiam się, co ja w Nim widziałam. Że tak naprawdę nic mnie z Nim nie łączy. Bo poleciałam na pusty ideał. W życiu ważne jest to, jakim jesteś człowiekiem.
— przemyślenia na szarym papierze
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viathesmajl thesmajl
8904 d948
Reposted frommirosia mirosia vialanabanana lanabanana

May 18 2015

3323 d0b6
Reposted fromtumnieniema tumnieniema viawrazliwa wrazliwa
Reposted fromkjn kjn viawrazliwa wrazliwa
5703 a3c6 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatedibea tedibea
1399 7aa9
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl