Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

5835 7386
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo viafreeway freeway
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viarisky risky
0363 d8ca
13 Reasons Why, Season 2, Episode 13.
Reposted fromdianazet dianazet viasmutnazupa smutnazupa
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viamendacious mendacious
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viapleassure pleassure
5709 37ca 500
Reposted fromtfu tfu viapleassure pleassure

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

5315 3a55 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaunmadebeds unmadebeds
2861 cb22 500

therunnersam:

Apparently this guy was at his mother in law’s house and they were all going through photo albums and he sees he photobombed his wife 11 years before they even met. I fucking love this.

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki

May 19 2018

Jeśli pytam, czy mnie kochasz, a ty się zastanawiasz nad odpowiedzią, to już nic nie mów. Nie kłam, nie szukaj słów jak szczebli drabinki, po których uciekniesz. Nie można kochać bez przekonania, to tak jakby kochać od niechcenia.
Ale można się zakochać przez przypadek, a nawet niechcący. Niechcący można kogoś potrącić w tramwaju, niechcący można się też zakochać.
Zakochałem się w tobie niechcący, co nie znaczy, że od niechcenia. Więc kiedy pytam, czy mnie kochasz, a ty się zastanawiasz, to nawet nie odpowiadaj. Już wiem, chociaż bym wolał nie wiedzieć.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavotrechloe votrechloe
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viaczekoladowanadzieja czekoladowanadzieja
0648 6122
8046 1926 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathesmajl thesmajl
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty

May 18 2018

5666 54d9
Reposted fromgreena greena viasarazation sarazation

May 13 2018

6304 a6fe 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl